Urbán János feladatsorai: 2007-2012

Urbán János (1939-2012) öt évig volt a matematika tanárom a Berzsenyi Dániel Gimnázium speciális matematika tagozatán. Ezzel a honlappal tisztelegni szeretnék emléke előtt.

Miközben tanított, Urbán Tanár Úr nem használt könyvet.
A feladatsorokat, amelyeket órán átbeszéltünk, amelyeket meg kellett oldani, lapokra írta. Minden órára írt egy feladatsort, egy A4-es lapra, amit az óra elején kiosztott nekünk. Már hetedikben, szeptembertől, amikor a Berzsenyibe kerültem a speciális matematika osztályba, elkezdtem gyűjteni ezeket a lapokat, mert érdekes problémákról szóltak, sokat tanultam belőlük. Később, ahogy teltek az évek, és külön-külön mappákba rendeztem az egyes évek különféle témaköreit tárgyaló feladatlapjait, az a terv fogalmazódott meg bennem, hogy végzéskor lemásoltatom az összes feladatsort, beköttetem, és az utolsó órák egyikén átadom a Tanár Úrnak, tiszteletem jeléül. Erre sajnos már nem kerülhetett sor a Tanár Úr 2012 június 11-én bekövetkezett halála miatt.

Urbán Tanár Úr nagyon szeretett minket tanítani, óráira még ma is nagy örömmel gondolok vissza. A tanítás iránti elkötelezettségét mutatja, hogy az utolsó feladatlapot, amit nekünk az órára behozott, egy héttel a halála előtt írta.

E honlap célja, hogy mások számára is elérhetővé váljon annak a tudásnak legalább egy szelete, amit Urbán János Tanár Úr a Berzsenyiben 2013-ban vegzett speciális matematika osztálynak átadott 2007 és 2012 között.


Budapest, 2013 október 1.


Sztanka-Tóth Tamás

évfolyam témakörök feladatsorok
2007-2008: 7. évfolyam*
 • Számelmélet
 • Síkgeometria
 • Kombinatorika
07.evfolyam.pdf ( 23,6 MB )
2008-2009: 8. évfolyam
 • Számelmélet
 • Sorozatok
 • Egyenletek
 • Kombinatorika
 • Valószínüségszámítás
 • Gráfelmélet
08.evfolyam.pdf ( 37,8 MB )
2009-2010: 9. évfolyam
 • Nevezetes közepek
 • Polinomok
 • Kombinatorika
 • Valószínüségszámítás
 • Számelmélet
 • Számelméleti függvények
 • Trigonometrikus egyenlőségek és egyenlőtlenségek
09.evfolyam.pdf ( 31,5 MB )
2010-2011: 10. évfolyam
 • Sorozatok
 • Sorozatok határértéke
 • Logaritmus
 • Valószínüségszámítás
 • Komplex számok
 • Polinomok
10.evfolyam.pdf ( 19,9 MB )
2011-2012: 11. évfolyam
 • Függvények határértéke
 • Differenciálszámítás
 • Függvényanalízis
 • Taylor-sor
 • Valószínüségszámítás
 • Mátrixok
11.evfolyam.pdf ( 24,0 MB )
* a 2007-2008 közötti feladatsorok, a 2-es csoport feladatai, a többi az 1-es csoporté.